Trà Vinh

Nhà thuốc tại Trà Vinh

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 NT TÒNG THỌ 99 LÝ THƯỜNG KIỆT P3 TP TRÀ VINH
2 NT ĐỨC THÀNH 95 LÝ THƯỜNG KIỆT P3 TP TRÀ VINH
3 NT ĐỨC TẾ ĐƯỜNG 2 NGUYỄN HUỆ CHỢ TIỀU CẦN TIỂU CẦN
4 NT HOA VIỆT KHÓM 5 CHỢ CẦU KÈ CẦU KÈ