Tiền Giang

Nhà thuốc tại Tiền Giang

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 NT Phùng An Đường 60 Hai Bà Trưng Phường 1 TX Gò Công
2 NT Trường Sanh Đường 86 Lê Lợi TX Gò Công
3 NT Vạn Sanh Hòa 60 Khu 2 TX Cai Lậy
4 NT Vĩnh An 231 Trương Văn Sanh Phường 1 TX Cai Lậy
5 NT Hạnh Hòa Đường 27 Nguyễn Huệ Phường 1 TP Mỹ Tho
6 NT Tam Dân 37 Nguyễn Huệ Phường 1 TP Mỹ Tho
7 An Tâm 39 Thủ Khoa Huân Phường 1 TP Mỹ Tho
8 NT Thái Huy 61B Ấp Bắc Phường 4 TP Mỹ Tho
9 NT Mai Linh 118 Ấp Bắc Phường 4 TP Mỹ Tho
10 NT Đồng Thanh 2 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2 TP Mỹ Tho
11 NT Kim Phụng 220 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2 TP Mỹ Tho
12 NT Phương Tâm 175D/4 TT Tân Hiệp Huyện Châu Thành
13 NT Ngọc Cúc Ấp Cá TT Tân Hiệp Huyện Châu Thành
14 NT Bắc Đông Bình TT Cái Bè Huyện Cái Bè
15 NT Bảo Hòa Đường QL1 Xã An Hữu Huyện Cái Bè
16 NT Hương Lam 229B Tổ 12, Trương Công Định khu 2, TT Cái Bè Huyện Cái Bè