Tây Ninh

Nhà thuốc tại Tây Ninh

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1  Dư Tân Đức 15 Đặng Văn Trước TT Trảng Bàng
2 Nhà Thuốc Thiên Phước 82 Khu Phố Gia Huỳnh TT Trảng Bàng
3 NT Trường Thọ TT Gò Dầu
4 Vạn Hồi Xuân Xuyên Á TT Gò Dầu
5 QT Lê Khanh Ấp Bình Phong Thái Bình TT Châu Thành
6 NT Minh Vy Hoàng Lê Kha KP2 TT Châu Thành
7 NT Chung Thủy Hoàng Lê Kha kp3 TT Châu Thành
8 NT Lam Khánh 278 Cách Mạng Tháng 8 2 TP Tây Ninh
9 Trường Xuân Chợ Tân Châu Tân Châu
10 Thiên Phong Chợ Tân Châu Tân Châu
11 QT Tây Thiên Phúc Tân Trung B Tân Hưng Tân Châu
12 Tòng Sơn TT Hòa Thành Hòa Thành
13 QT Văn Mười Long Thành Nam Hòa Thành
14 Trang Ngọc Lịch Long Thuận Bến Cầu