Sóc Trăng

Nhà thuốc tại Sóc trăng

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 NT ANH TUẤN CÁCH MẠNG THÁNG 8, KHÓM 2 PHƯỜNG 1 TP. SÓC TRĂNG
2 NT VINH LỢI 7B NGÔ QUYỀN PHƯỜNG 1 TP. SÓC TRĂNG
3 NT HOÀ BÌNH 41 ĐINH TIÊN HOÀNG  PHƯỜNG 1 TP. SÓC TRĂNG
4 NT VẠN XUÂN VIÊN 11 PHAN CHU TRINH  PHƯỜNG 1 TP. SÓC TRĂNG
5 NT MINH TRÍ 25 PHAN CHU TRINH  PHƯỜNG 1 TP. SÓC TRĂNG
6 NT LỢI HOÀ ĐƯỜNG 117 ĐƯỜNG 3/2  PHƯỜNG 1 TP. SÓC TRĂNG
7 NT VẠN HOÀ ĐƯỜNG 202 LÝ THƯỜNG KIỆT  PHƯỜNG 4 TP. SÓC TRĂNG