Hải Dương

Nhà thuốc tại Hải Dương

STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Huyện Điện thoại
1 QT Khởi Quỳnh Đường HÙng Vương, Sao đỏ, Chí Linh Chí Linh 0968494356
2 Qt Thềm Xuyến Chợ sao đỏ, Chí Linh Chí Linh 0963245237
3 QT Ánh Nguyệt Ngã 3 Hồ mật sơn, TX Chí Linh Chí Linh 0968080246
4 QT Số 1 Thái Học 1, TX Chí Linh Chí Linh 0979577141
5 NHà Thuốc Thanh tâm Nhà ki ốt, Trường quân sự, quân khu III, TX Chí Linh Chí Linh 0968181658
6 QT Số 9 TT Nam Sách Nam Sách 0
7 QT Hùng Vượng Trúc khê, đồng lạc, nam sách Nam Sách 0964846338
8 QT Số 17 Phạm mệnh, Kinh Môn kinh môn 0912254566
9 Qt Hồng Hoa Gốc đa Minh tâm, Kinh Môn kinh môn 0988443820
10 QT Kim Anh Kim Anh, Kim Thành Kim Thành 0
11 QT Sơn Hằng TT Thanh Hà Thanh Hà 0962025123
12 QT Số 1 Chân cầu Hợp Thanh, Hà Đông, Thanh Hà Thanh Hà 0974324435
13 Nhà thuốc Phúc Anh 322 lý thường kiệt, TP Hải Dương TP Hải Dương 0916943087
14 Nhà Thuốc Vĩnh Thạnh 172 lý thường kiệt, TP Hải Dương TP Hải Dương 0973631679
15 Nhà Thuốc Minh Tâm 384 Lý thường kiệt, TP Hải Dương TP Hải Dương 02203853544
16 Nhà Thuốc Hà TRọng Số 9 Lý thường Kiệt, TP Hải Dương TP Hải Dương 0912696967
17 Nhà Thuốc Việt Pháp  Lý thường Kiệt, TP Hải Dương TP Hải Dương 0948931986
18 Nhà Thuốc Tâm Đức Tam Giang, TP Hải Dương TP Hải Dương 0
19 QT Mai Hương Chợ Lai Cách, TT Lai cách, Cẩm Giàng Cẩm Giàng 0966411696
20 QT Hoàng Thu Cổng chợ TT Cẩm Giàng, Cẩm Giàng Cẩm Giàng 0988123757
21 QT Thu Găng 242 trần hưng đạo, TT kẻ sắt, Bình Giang Bình Giang 0987564506
22 QT Tuấn Nga Bình Xuyên, Bình Giang Bình Giang 01659664577
23 QT số 1 155 Nguyễn Lương Bằng, TT thanh miện Thanh Miện 01638214868
24 Qt Mai Hạnh Trạm Bóng, Gia Lộc, Hải Dương Gia Lộc 0975986916
25 Nhà Thuốc Hà Nội 353 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương TP Hải Dương 01676400558
26 QT Mạnh Vân TT Tứ Kỳ Tứ Kỳ 0983133791
27 QT số 2 Nguyễn Chế Nghĩa, TT Gia Lộc Gia Lộc 0989632799
28 QT Đại Hằng Chợ Đọ, Ninh Giang Ninh Giang 0975490687
29 QT Đức Minh Đồng Tâm, cầu me, Ninh Giang Ninh Giang 01627555883