An Giang

Nhà thuốc tại An Giang

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 NT PHƯƠNG KHANH 46 NGÔ GIA TỰ P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
2 NT MINH ĐỨC ĐƯỜNG 14 NGÔ GIA TỰ P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
3 NT THANH TRÍ 81 LÊ MINH NGƯƠM P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
4 NT QUỐC MINH 1 PHAN CHU TRINH P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
5 NT TRÍ HIẾU 97 LÊ THỊ NHIÊN P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
6 NT TRÍ HIẾU 2 95 ĐIỆN BIÊN PHỦ P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
7 NT UY LONG ĐƯỜNG 200 LÝ THÁI TỔ P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
8 NT PHƯƠNG KHANH 1 24B NGUYỄN TRÃI P. MỸ LONG TP. LONG XUYÊN
9 NT NHẬT HỒNG 120 CHÂU VĂN LIÊM P. MỸ XUYÊN TP. LONG XUYÊN
10 NT TÂN THÀNH 38 CHÂU VĂN LIÊM P. MỸ BÌNH TP. LONG XUYÊN
11 NT SAO MAI LÔ 2 CHỢ BÌNH KHÁNH 5 P. BÌNH KHÁNH TP. LONG XUYÊN
12 NT THẢO 36 LÊ HỒNG PHONG TT NÚI SẬP THOẠI SƠN
12 NT VIỆT THÁI TỔ 1 ẤP LONG HOÀ TT CHỢ MỚI CHỢ MỚI