Thanh Hóa

Nhà thuốc tại Thanh Hóa

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ ĐIỆN THOẠI
1 CTY Dược AN Khang 231 Lê Hoàn – TP Thanh Hóa 01673238048
2 QT Hiền Lập Thôn Hữu Lễ 4.Thọ Xương.Thọ Xuân 01644397146
3 QT Tám Ninh Đội 1.Đông Khê.Đông Sơn 0975741061
4 NT Long Hiền 234-236 Trần Phú.Lam Sơn 0912604074
5 QT Hoa Phượng Ngã tư thị trấn quán lào.Yên Định 02373869371
6 QT Nghị Huyền 05 Cao Sơn.Phường An Hoạch 0934643748
7 QT Số 72(Quế Thu) Chợ Hậu Hiền.Thiệu Tâm.Thiệu Hóa 0913831338
8 QT Thành Dung Thị trấn kiểu.Yên Trường.Yên Định 01652027365
9 NT Hải Hạnh 197 Nguyễn Trãi 0985773112
10 QT Hồng Hạnh Xóm 10.Hợp lý.Triệu Sơn 0961085170
11 QT Hoàng Nhung Đối diện chợ Thọ Sơn.Triệu Sơn 0868967456
12 QT Trịnh Thị Liên Chi nhánh dược.tt giắt .triệu sơn 0936490439
13 NT Trí Hiền 148 Lê Hoàn.TT Thọ Xuân 02373833442
14 NT phong Thúy 151 Trường Thi 0912079567
15 QT Anhs Tuyết TT Sao Vàng.Thọ Xuân 01672288968
16 NT Phong Thúy 151 Trường Thi, p.Trường Thi, TP Thanh Hóa 0912079567
17 NT Đại An 224 Tống Duy Tân, Lam Sơn, TP Thanh Hóa 02373856236
20 NT công ty Thanh Tùng TK 1 Hải Hòa, thị trấn Còng, Tĩnh Gia 0984050095
21 QT Mai Anh kiot chợ Hải Thượng, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia 0902027327
22 QT Hà Hinh T1 xã Minh Lộc, Hậu Lộc 0912395228
23 QT CND chị Liễu QT Số 01 Chi Nhánh Dược Hậu Lộc 0986826858
24 NT Khiêm Giang 412 Lê Hoàn, Ba Đình, TP Thanh Hóa 0948613888
25  QT Thanh Tâm Chợ Lèn – Hà Trung – Thanh Hoá 0975975944‬
26  QT Chị Thanh CND Tĩnh Gia 0917784362‬
27 QT Mỹ Tân Ngã Ba Môi – Quảng Xương
28 QT Ngọc Linh Quảng giao – Quảng Xương 0‭01666167085‬
29 QT Anh Hà Chợ  Đình – Quảng Lộc – Quảng Xương 0‭0987661109‬
30 QT Mai Linh TT Quán Lào – Yên Định 0‭0984810563‬