Quảng Ngãi

Nhà thuốc tại Quảng Ngãi

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 NT ÁNH MINH 31 Trần Cao Vân An Xuân TP Tam Kỳ
2 NT DŨNG LOAN 243 Lê Trung Đình Trần Hưng Đạo Tp Quảng Ngãi
3 NT THU THÀNH 8 Hùng Vương Trần Hưng Đạo Tp Quảng Ngãi
4 DY Thanh Bình 213 Nguyễn Nghiêm Nguyễn Nghiêm Tp Quảng Ngãi
5 NT VIỆT PHƯƠNG 331 Nguyễn Nghiêm Nguyễn Nghiêm Tp Quảng Ngãi
6 NT THUỘC ĐƯỜNG 394 Quang Trung Nguyễn Nghiêm Tp Quảng Ngãi
7 Thịnh Phát 297 Hùng Vương Trần Phú Tp Quảng Ngãi
8 NT NAM THÀNH 441 Hùng Vương Trần Phú Tp Quảng Ngãi
9 Kim Nguyên 788 Quang Trung Lê Hồng Phong Tp Quảng Ngãi
10 NT Hải Yến Khu 2 TT Đức Phổ Huyện Đức Phổ
11 NT Tuyết Sương Khối 2 TT Đức Phổ Huyện Đức Phổ
12 Tuyết Nhung Khu 2 TT Đức Phổ Huyện Đức Phổ
13 QT TUYẾT NHUNG 2 TỔ 1 TT Đức Phổ Huyện Đức Phổ
14 QT MINH TÂM TỔ 2 TT Sơn Tịnh Sơn Tịnh