Phú Thọ

Nhà thuốc tại Phú Thọ

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ QUẬN/ HUYỆN ĐIỆN THOẠI
1 NT Nguyệt châu Vân phú, Việt Trì, PT Việt trì 01666682682
2 Cô Oanh Chợ Vàng, TT Thanh Sơn, PT Thanh Sơn 0975209420
3 QT Tiến Dung Phú Hộ, Phù Ninh, PT Phù Ninh 0984452066
4 NT Bến Tre Minh Nông, Việt Trì , PT Việt trì 0983099949
5 NT Phương Linh Nguyễn Du, Việt Trì , PT Việt trì 0989867867
6 QT Số 16 Tử Đà, Phù Ninh, PT Phù Ninh 0868204222
7 NT Ngọc Lâm Gia Cẩm, Việt Trì, PT Việt trì 0979144383
8 NT Ngân Thủy Tiên Cát, Việt Trì, PT Việt trì 0989732243
9 NT Khánh Linh TT Phong Châu, Phù Ninh, PT Phù Ninh 0975662754
10 QT Số 02, Cô Tâm TT Phong Châu, Phù Ninh, PT Phù Ninh 01682693451
11 QT Hoan Anh TT Yên Lập, PT Yên Lập 0983799209
12 NT Gia Phú Hòa phong, Việt Trì Việt trì 0977417156
13 Cô Tích Cổng BV Đoan Hùng, TT Đoan Hùng Đoan HÙng 0210388033
14 NT Hải Linh Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú thọ Lâm Thao
15 NT Phương Liên TT Thanh ba, Phú thọ Thanh Ba