Nghệ An

Nhà thuốc tại Nghệ An

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ QUẬN/ HUYỆN ĐIỆN THOẠI
1 Nha thuoc Bao An So 144 Nguyen Phong Sac, P. Hung Dung TP Vinh 0383848142
2 Nha thuoc Quynh Phuong So 142 Nguyen Phong Sac, P. Hung Dung TP Vinh 0383847892
3 Nha thuoc Hanh Dung So 146 Nguyen Phong Sac, P Hung Dung TP Vinh 0983263213
4 Nha thuoc Tuan Duc So 148 Nguyen Phong Sac, P Hung Dung TP Vinh 0976940579
5 Nha thuoc Ngoc Khang So 159 Nguyen Phong Sac, P Hung Dung TP Vinh 0383847340
6 Nha thuoc Ai Van So 143 Nguyen Phong Sac, P Hung Dung TP Vinh 0917738969
7 Nha thuoc Nam Vinh 134A Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình TP Vinh 0944348799
8 Nha thuoc Ha An So 143 Nguyen Phong Sac, P Hung Dung TP Vinh 0976292698
9 Quay thuoc Hong Lam So 143 Nguyen Phong Sac, P Hung Dung TP Vinh 0983834678
10 Quay thuoc Toan Nhung So 355 Nguyen Van Cu, P Hung Binh TP Vinh 0982135336
11 Quay thuoc Thanh Hang So 297 Nguyen Van Cu, P Hung Binh TP Vinh 0942782268
12 Quay thuoc Pham Thi Linh So 1 Doc Thiet, P Hung Binh TP Vinh 0976605922
13 Quay thuoc Hoa Ly So 28 Le Loi, P Hung Binh TP Vinh 0974747639
14 Quay thuoc Huong Nho So 19 Nguyên Thi Minh Khai, P Hung Binh TP Vinh 0944737333
15 Nha thuoc Huyen Tuyen So 81 Nguyen Kiem, P Truong Thi TP Vinh 01697172355
16 Nha thuoc Tien Lan Cho Hom,Nghi Thuy, TX Cua Lo Cua Lo 0946735537
17 Nha Thuoc Oanh Luu so 68, Phuong Hoang, P Trung Do TP Vinh 0912267556
18 Quay Thuoc Thanh Tam So 9, Pham Dinh Toai, X Nghi Phu TP Vinh 0974778528
19 QT Hua Tam 03 Phan Boi Chau TP Vinh 0
20 Dang Thi Ngoc Tu Xom 4 Hung Chinh TP Vinh 0977553252
21 NT BVTP 178 Tran Phu TP Vinh 0977738868
22 Dao Thi Lan 28 Dao Tan TP Vinh 0948142668
23 NT Thành Bảo 178b Trần Phú TP Vinh 0936411553
24 NT Linh Chi I 270 Truong Chinh TP Vinh 0989284097
25 NT Loc Khang 26 Ha Huy Tap TP Vinh 0912559288
26 NT Thanh Quyen 138 Nguyen Thai Hoc TP Vinh 0948968678
27 Hong Hanh 217 Ngo Duc Ke TP Vinh 0946244345
28 Lê Thị Thơm Nga Tu Sa Nam, TT Nam Dan Nam Dan 0985456058
29 Nguyen Viet Cuong Khoi Sa Nam TT Nam Dan Nam Dan 0974821651
30 Pham Thi Nga Khoi 3, TT Dien Chau Dien Chau 0168 448 7347
31 Le Van Tam Xom 2, Quynh Ba Quynh Luu 0124 431 9338
32 Nguyen Thi Thuy Cong cho TTTM-TT Do Luong Do Luong 0987 340 344