Long An

Nhà thuốc tại Long An

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 Y học cổ Bùi Đức Niềm 101C Nguyễn Trung Trực P1 TP Tân An
2 Y học cổ truyền Phước An Hòa 27 Nguyễn Trung Trực P2 TP Tân An
3 Nhà thuốc Bạch Hổ Đường 111 Hùng Vương P2 TP Tân An
4 Công ty TNHH Bạch Yến 171 Hùng Vương P2 TP Tân An
5 Y học cổ truyển Hải Châu 92 Hùng Vương P2 TP Tân An
6 PCTYHCT Hoàng Gương Đường 32 QL62 P2 TP Tân An
7 Phòng chẩn trị Y học cổ truyển Võ Tấn Nghĩa 62 Nguyễn Văn Tạo Phường 4 TP Tân An
8 PCTYHCT Thọ An Đường 393 QL1A Phường 4 TP Tân An
9 PCTYHCT Bảo Khang Đường Khu 3, ấp Chợ Xã phước Lợi Bến Lức
10 Nhà thuốc Y học cổ truyền Ấp Chợ Xã phước Lợi Bến Lức
11 QTT Gò Đen 7 TL 835,Ấp 5 Xã phước Lợi Bến Lức
12 Nhà thuốc Phương Linh Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
13  Nhà thuốc Vạn Đức Đường Khu 1 Chợ Tân Trụ Tân Trụ
14 Vạn Phước Đường ấp 5 Xã Lạc Tấn Tân Trụ
15 QT Tư Nhân Hoàng Minh 2 ấp Ngoài Phước Hậu Cần Giuộc
16 QTT Nhân Nghĩa 79B TL 835A,ấp Lộc Tiền Mỹ Lộc Cần Giuộc
17 Y học cổ truyển Đồng Đức Đường 48 Thống Chế Sĩ Chợ Cần Giuộc Cần Giuộc
18 QT Cần Đước 38 120 ấp Long Thanh Long Trạch Cần Giuộc
19 Quầy thuốc Kiều Vân 179 QL50 TT Cần Giuộc Cần Giuộc
20 Y học cổ truyền Di Hòa Đường 131D KV4 TT Hiệp Hòa Đức Hòa
21 Nhà thuốc Vạn An Hòa 49H Hỳnh Công Thân TT Hâu Nghĩa Đức Hòa
22 Quầy thuốc Khắc Minh 1 10A-Ô3 Khu A TT Hâu Nghĩa Đức Hòa
23 Quầy thuốc số 45 Minh Nga 31 Khu 4 TT Đức Hòa Đức Hòa
24 Y học cổ truyền Phước An Đường 106 Ấp Bình Thủy Xã Hòa Khánh Đông Đức Hòa
25 QT Đức Hòa 39 ấp Bình Thủy Hòa Khánh Đông Đức Hòa
26 QT Đức Hòa 104 343 TL825Ấp Bình Tiền 2 Đức Hòa Hạ Đức Hòa
27 Y học cổ truyền Tế Phước Đường 156 KP1 TT Đông Thành Đức Huệ
28 Y học cổ truyền Vạn Hưng Đường KV3 TT Thạnh Hóa   Thạnh Hóa
29 Nhà thuốc Tuyết Hùng 21-23 Lý Thường Kiệt TX Kiến Tường Mộc Hóa
30 Nhà thuốc Tế Lương Đường 4 15 Hùng Vương TX Kiến Tường Mộc Hóa
31 Quầy thuốc số 3 Kiều Trinh 21 Hùng Vương TX Kiến Tường Mộc Hóa
32 Y học cổ truyền Võ Tấn Hảo 3 âp 2 Xã Mỹ Phú Thủ Thừa
33 Quầy thuốc Hoàng Minh 92 Ngã 4 Xoài D9o6i Xã Long Trạch Cần Đước
34 QT Cần Đước 68 ấp Nhà Thờ xã Tân Lân Cần Đước
35 PCTYHCT Nhơn Hòa Đường KP3 Chợ Mới TT Tân Thạnh Tân Thạnh