Lâm Đồng

Nhà thuốc tại Lâm Đồng

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 Nhà thuốc Dược Sỹ Phúc 141 Đường 3/2 Phường 1 TP Đà Lạt
2 Nhà thuốc Nhân Hòa 10 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 1 TP Đà Lạt
3 Nhà thuốc Hoa Sen 17 Phan Bội Châu Phường 1 TP Đà Lạt
4 Nhà Thuốc Ngọc Dung 69 Quang Trung Phường 9 TP Đà Lạt
5 Nhà thuốc Kim Thái 33 Quang Trung Phường 9 TP Đà Lạt
6 NHà Thuốc Tư Nhân Tế Dân 125 Phan Bội Châu TP Bảo Lộc
7 Nhà Thuốc Nhân Hòa 707 Hùng Vương Đinh Văn Lâm Hà