Lai Châu

Nhà thuốc tại Lai Châu

STT TÊN NHÀ THUỐC Số nhà/thôn, xóm ,phường xã quận/ huyện ĐIỆN THOẠI
1 NT Nam Sơn Đối diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai châu Lai châu 0949407772 hoặc 094625666