Hòa Bình

Nhà thuốc tại Hòa Bình

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ QUẬN/ HUYỆN ĐIỆN THOẠI
1 Nhà Thuốc Nga Cách Số Nhà 116 Cù Chính Lan -Phương Lâm TP Hòa Bình 0968078468
2 Nhà Thuốc Tây Bắc SN 635- Đường Cù Chính Lan TP Hòa Bình 0912514612
3 NT Tây Bắc 64 Đinh Tiên Hoàng TP Hòa Bình 0912514612
4 NT Mai Hoa Cầu Đen – Ph Đồng Tiến TP Hòa Bình
5 QT só 05 ngã ba Mãn Đức- Tân Lạc Tân Lạc 0983097681
6 Nhà Thuốc bệnh Viện Tân Lạc TT Tân Lạc Tân Lạc 0975053426
7 NT Chúc Dần Tt Mai Châu Mai Châu
8 NT Mỹ Duyên Khu 8, Tt. Lương Sơn Ql 6 Hoà Bình, Lương Sơn Lương Sơn
9 QT Thùy Linh KHU 3 TT Chi Nê -Lac thuy Lạc Thủy 0983179756
10 QT Lệ Lanh Ngã Ba Xưa- Lạc Sơn Lạc SƠn 01694516888
11 QT só 05 CHợ Bo -Kim Bôi Kim Bôi
12 QT Thái Hà Khu 5 TT Cao Phong Cao Phong