Hậu Giang

Nhà thuốc tại Hậu Giang

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 Nhà Thuốc Liên Hiệp Thạnh Số 06 Lý Tự Trọng P3 Tp Vị Thanh
2 Nhà Thuốc Tân Hiệp Hưng 345 Trần Hưng Đạo P3 Tp Vị Thanh
3 Nhà Thuốc Dân An 2 415 Trần Hưng Đạo P1 Tp Vị Thanh
4 Nhà Thuốc Thiên Thọ Đường 91 ấp 1 Nàng Mau Vị Thuỷ
5 Nhà Thuốc Vạn Phước Vinh 1 172 Chợ Nàng Mau Nàng Mau Vị Thuỷ
6 Nhà thuốc Trường thọ đường 155 LÊ LỢI NGÃ BẢY NGÃ BẢY