Hà Tĩnh

Nhà thuốc tại Hà Tĩnh

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Công Ty Dược Thành Sen 29 Hàm Nghi TP Hà Tĩnh 0914431393
6 NT  KHÁNH HUYỀN 58 Hải thượng lãn ông TP Hà tĩnh 0944180191
7 QT THỦY HÀ Thị trấn thạch hà Hà tĩnh 0912052077
9 QT KHUÊ SỸ Chợ thị xã Hồng lĩnh 0985238339
10 QT THUẬN HIỆP Chợ thị xã Hồng lĩnh 0914915428
11 QT 45 45 Hải thượng lãn ông 0916081801
13 NT BỆNH VIỆN ĐỨC THỌ Trị trấn đức thọ 0913336995
15 QT VIỆT NHÂN 203 Đường 26/3 TP HÀ tĩnh 0977923485
16 QT VÂN LÝ Cẩm thành Cẩm xuyên Hà tĩnh 0979031459
18 QT TIẾN LĨNH P. Sông trí . TX Kỳ Anh 01679956753
19 QT Cúc Hùng P. Sông trí . TX Kỳ Anh 0979658859
20 CTY The life care 189 A đường Vũ Quang, P. Thạch Linh