Đồng Tháp

Nhà thuốc tại Đồng Tháp

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 DÂN SANH ĐƯỜNG 2 66 Ấp Long Thái Long Khánh B TX Hồng Ngự
2 TẾ LƯƠNG ĐƯỜNG 1 51 Nguyễn Trãi An Thạnh TX Hồng Ngự
3 TẾ LƯƠNG ĐƯỜNG 3 80 Nguyễn Trãi An Thạnh TX Hồng Ngự
4 DI THÁI HÒA 411 Nguyễn Huệ Phường 1 TP. Sa Đéc
5 MINH PHÚC 256 Nguyễn Huệ Phường 1 TP. Sa Đéc
6 QUÃNG TRIỀU THÁI 311 Nguyễn Huệ Phường 1 TP. Sa Đéc
7 THIỆN PHÚC 152 Nguyễn Sinh Sắc Phường 2 TP. Sa Đéc
8 VẠN ĐỨC 249 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Sa Đéc
9 MINH HÙNG A30 Hùng Vương Phường 2 TP. Sa Đéc
10 VĨNH HIỆP ĐƯỜNG 50 Tháp Mười Phường 2 TP. Cao Lãnh
11 THẠNH PHÁT 19 Nguyễn Du Phường 2 TP. Cao Lãnh
12 THUẬN PHƯỚC 21 Nguyễn Du Phường 2 TP. Cao Lãnh
13 PHƯỚC THỌ 76 Đốc Binh Kiều Phường 2 TP. Cao Lãnh
14 HỒNG PHƯỚC 153 Hùng Vương Phường 2 TP. Cao Lãnh
15 HƯNG VƯƠNG 5 Cách Mạng Tháng Tám Phường 2 TP. Cao Lãnh
16 VĨNH ĐỨC ĐƯỜNG 23-25 Nguyễn Du Phường 2 TP. Cao Lãnh
17 VẠN HÒA ĐƯỜNG 77 Đường 5 Tháng 1 TT Lấp Vò Lấp Vò
18 TẾ LƯƠNG ĐƯỜNG 3 TT Lai Vung Lai Vung
19 VẠN HƯNG Hùng Vương TT Chàm Chim Tam Nông