Bến Tre

Nhà thuốc tại Bến Tre

STT TÊN NHÀ THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ QUẬN/HUYỆN
1 NT Đại Trung Hòa Số 8, Lê Lai, P2  TP Bến Tre
2 Nhà thuốc Trúc Giang 216 Nguyễn Đình Chiểu P2 TP Bến Tre
3 NT SONG AN 315B NGUYỄN VĂN TƯ P5 TP Bến Tre
4 NT NGỌC HÂN 307/B NGUYỄN VĂN TƯ KP2, P5 TP Bến Tre
5 NT HOÀ DÂN 320B ĐOÀN HOÀNG MINH P5 TP Bến Tre
6 QT SỐ 18 KP 4 TT CHÂU THÀNH Châu Thành
7 Quầy thuốc số 1349 QL 60 Tân Thạch Châu Thành
8 ĐL ĐD NGUYỄN THÁI BÌNH 17 29-Mar KP3 BA TRI
9 THUẬN HOÀ ĐƯỜNG 48 30-Apr TT BA TRI BA TRI
10 NT SONG PHƯƠNG 5 THÁI HỮU KIỂM KP3, TT BA TRI BA TRI
11 QT SỐ 707 TT GIỒNG TRÔM TT GIỒNG TRÔM BA TRI
12 NT THÁI AN 68 KP3 TT BÌNH ĐẠI BÌNH ĐẠI
13 ĐÔNG Y CHÁNH AN ĐƯỜNG 138 LÊ LAI TT MỎ CÀY MỎ CÀY