Tôi rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhiều khi thầm nghĩ mình bị yếu sinh lý hay là mình đồng tính? “Trai 30 tuổi đương xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”! Ấy thế mà cái thằng đàn ông 27 tuổi như tôi đây, cái tuổi mà các […]